Historie sboru dobrovolných hasičů Kožlí

Historické mezníky sboru dobrovolných hasičů Kožlí

Kompletní obsáhlou historii sboru naleznete v knize vydané u příležitosti 120 let SDH Kožlí. V knize je dále popsána historie obce Kožlí a ostatních spolků v obci. Publikaci je možné zakoupit na Obecním úřadě Kožlí.

1897 – zřízení SDH v Kožlí -zvláštní zásluha starosta obce Jan Časar

11. dubna 1897 – ustavující valná hromada

16. května 1897 – objednána stříkačka u fy R. A. Smekal Smíchov za 840 zl.

19. června 1897 – dostavěna kolna na hasičské náčiní -neboli hasičská zbrojnice

28. června 1897 – dodána stříkačka R. A. Smekal

29. června 1897– první cvičení se stříkačkou za účasti všech obyvatelů obce

6. srpna 1897 – SDH se stalo členem Jednoty hasičských sborů okolí Dolnokralovického

Nejstarší dochovaná fotografie koželských hasičů, pravděpodobně z roku 1897 se čtyřkolovou ruční stříkačkou.

1900 – sbor pořídil náčiní a výzbroj

1903 – sjezd Dolnokralovické hasičské župy v Kožlí

1908 – zakoupeno 25 m hadic

1920 – znovuustavení hasičského sboru po 1. světové válce

1926 – zakoupena dvoukolová motorová stříkačka 20-24 HP od fy A. R. Smekal Slatiňany, hadice, šroubení, dvoják

1932 – valná hromada ke 35 letům trvání SDH

1942 – nová výstroj pro 20 členů sboru

1945 – nábor 20 nových mužů do sboru

1948 – jednáno o stavební rekonstrukci hasičské zbrojnice

1951 – přestavba zbrojnice nákladem 15 200Kčs

1952 – na zbrojnici instalována poplašná siréna

1956 – zakoupení staršího nákladního auta

1959 – pořízena nová stříkačka, 500m hadic, výstroj

1959 – družstva mladších a starších žáků

19. července 1964 – člen KV ČSPO Kubát předal „Rudý prapor“ od ÚV ČSPO v Praze, nejvyšší vyznamenání Československého svazu požární ochrany

Nejvyšší vyznamenání ÚV ČSPO „Rudý prapor“ obdržela ZO ČSPO Kožlí v roce 1964

1969 – změny ve vedení místní jednotky

1972 – 75 let trvání sboru, tištěné pozvánky, výroční schůze v sále MNV u Tůmů

1978 – přeřazení ZO ČSPO Kožlí z 2. skupiny do 1. (povinnost při výjezdech)

1981 – pro nedostatek náhradních dílu není auto v pojízdném stavu říjen

1982 – zvýšení vrat zbrojnice pro přislíbené nákladní auto

1983 – přidělení nového požárního auta DA12 Avia A30

1989 – automobilová stříkačka CAS 25 RTHP

1994 – rekonstrukce hasičské zbrojnice a přístavba garáže pro CAS 25

1997 – oslavy 100 let trvání sboru

Oslavy 100 let trvaní sboru

2007 – vydání publikace s kompletní historií sboru při příležitosti 110 let trvání sboru.

Publikace vydaná při příležitosti 110 let trvání sboru.

2. června 2007 – oslavy 110 let trvání sboru

2010 -Starosta obce věnoval nový hasičský prapor za zasloužilou práci pro obec.

Prapor věnovaný starostou obce.

2017 – pořízení a repase automobilu CAS K 25 Liaz 101

CAS K 25 Liaz 101

2017 – vydání knihy k historii 120 let sboru hasičů a obce Kožlí.

27. května 2017 – oslavy 120 let trvání sboru, setkání rodáků

Oslavy 120 let trvaní sboru

29. září 2018 – převzetí nového hasičského vozidla s přívěsem

Slavnostní převzetí nového dopravního automobilu

2019 – repase vozidla CAS 25 Škoda 706

CAS 25 Škoda 706 po repasi

29. června 2019 – slavnostní otevření nové Hasičské zbrojnice v Kožlí

Slavnostní otevřeni nové Hasičské zbrojnice