DA Ford Transit

Dopravní automobil DA L1Z Ford Transit

Počet míst k sezení – 1+8

Vybavení vozu:
2x ruční svítilna PELI Z0 3765
2x LED pracovní světlo – Federal Signal Vama
ruční vyprošťovací nástroj PH Likvidátor II
lékárnička pro hasičské vozy
hasicí přístroj – práškový
hasicí přístroj – CO2
2x ruční analogová radiostanice Motorola DP1400
vozidlová radiostanice Motorola DM 4600