Školení, prevence

Školení výjezdové jednotky, preventivní činnost