Činnost sboru

Jubileum 90. let – Bohuslav Prchal st.

Dne 18. února oslavil náš čestný starosta pan Bohuslav Prchal st. 90. narozeniny. K tomuto výročí mu bylo na výroční schůzi předáno Čestné uznání Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. K jeho životnímu jubileu mu přejeme do dalších let hodně zdraví a všechno nejlepší. Veliký dík za jeho vykonanou práci.

Výbor SDH

Zimní akce 2022

Dne 10. listopadu se děti z kroužku MH zúčastnily lampionového průvodu, který pořádala Základní škola Kožlí. Dospělí členové zajišťovali doprovod a řídili dopravu.

V neděli 26. listopadu při slavnostním rozsvěcení vánočního stromku zajistil náš sbor pro účastníky občerstvení v podobě svařeného vína, čaje a grogu. Kulturní program zajistila základní škola.

3. prosince jsme činnost v roce 2022 zakončili tradiční Mikulášskou nadílkou. Na Mikuláše, čtyři anděly a pět čertů se přišlo podívat skoro padesát dětí. Balíčky, které obdržely, byly hrazeny z pokladny SDH.