Čistá vysočina 2023

Ve středu 19. dubna jsme se po roce sešli před hasičskou zbrojnicí na akci Čistá Vysočina 2023. Sešly se opět spousty lidí, proto jsme rozšířili sběr o další trasu ke křižovatce na Přemelovsko. Těší nás, že se akce zúčastňuje stále více dětí a rodičů s dětmi. Doufáme, že tento trend udržíme i do budoucna. Po skončení sběru jsme zajistili malé občerstvení v podobě nápojů v hostinci u Pechů.

Všem účastníkům patří náš dík.