Požár hotel Luna Kouty, signalizace EPS

V sobotu 22. ledna 2022 v 11:05 hodin byl jednotce vyhlášen poplach na signalizaci čidla EPS v hotelu Luna Kouty. Jednotka vyjela s CAS K 25 v počtu 1+5. K události vyjížděli společně s naší jednotkou i profesionální hasiči z Ledče. Na místě bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o požár mobilního telefonu po výbuchu jeho baterie. Jednotky provedly odvětrání zakouřeného prostoru.