Požár lesní hrabanky Leštinka

V sobotu 20. listopadu ve 14:58 hodin byl jednotce vyhlášen poplach na požár lesa u obce Leštinka. Jednotka vyjela s CAS K 25 v počtu 1+6. Naše jednotka byla vyslána v druhém poplachovém stupni, po našem dojezdu na místě již probíhal zásah jednotek. Jednalo se o požár lesní hrabanky ve stráni. Jednotka prováděla hašení jedním C proudem od rozdělovače a narušení lesní hrabanky pomocí lopat. Naše cisterna byla zapojena do kyvadlové dopravy vody od rybníku z obce Vilémovice, kde bylo zřízeno čerpací stanoviště. Na likvidaci požáru bylo nasazeno několik vodních proudů. U události zasahovali profesionální hasiči z Ledče a Světlé nad Sázavou a dále dobrovolné jednotky z Ledče, Světlé, Dolního Města a Lučice.