Technická pomoc – odstranění stromu

V úterý 29. 6. ve 22:33 hodin byl jednotce vyhlášen jednotce poplach pomocí SMS na Technickou pomoc – odstranění stromu v Ledči nad Sázavou, v ulici Poděbradova. Jednotka vyjela s CAS K 25 v počtu 1+6. Průzkumem na místě bylo zjištěno, že se jedná o dva padlé stromy, blokující průjezd ulicí. Jednotka stromy za pomoci motorové pily rozřezala a odstranila. Po zprůjezdnění ulice se jednotka vrátila na základnu.