Ohlédnutí za rokem 2020

Vážené hasičky, vážení hasiči,

jelikož kvůli opatřením proti COVID-19 nemůže proběhnout výroční valná hromada, chci vás stručně seznámit s naší činností v roce 2020.

Rád bych vzpomenul na naše členy, kteří naše řady v roce 2020 navždy opustili. Byli to:

pan Hurt Jaroslav – člen od roku 1962, člen výboru od r. 1966 do r. 1994. Zastával funkce preventista, jednatel.

pan Burger Pavel– člen od roku 1996. Člen výjezdové jednotky.

pan Vojíř Karel st.– člen od roku 1966, člen výboru od r. 1970 do r. 2019. Dlouholetý aktivní člen výjezdové jednotky.

pan Musil Jaroslav– člen od roku 1987, člen revizní komise 1994-1999.

ČEST JEJICH PAMÁTCE

 

Rok 2020

Tento rok nemá v dějinách naší organizace asi obdoby. Kvůli pandemii Covidu byla ochromena skoro veškerá naše činnost.

Kvůli mimořádným opatřením se výbor sešel jenom na 7 pravidelných a jedné mimořádné schůzi. Okrskové schůze proběhly tři.Uspořádali jsme 4 kulturní akce, z toho 2 pro děti.

Výjezdová jednotka vyjížděla v roce 2020 k 22 událostem. Z toho 8x požár, 10x technická pomoc, 4x planý poplach.

Rok 2020 jsme zahájili  28.prosince 2019 valnou hromadou, na které byl zvolen nový výbor SDH, revizní komise a zástupce na Shromáždění delegátů OSH Havlíčkův Brod. Po novém roce jsme stačili uspořádat 25.ledna Hasičský ples, 15.února Dětský karneval a 22.února Maškarní rej.

V tu dobu se už objevovaly zprávy o nákaze. Většina z nás si myslela, epidemie přejde jako ta chřipková za tři týdny a my budeme pokračovat. Bohužel se tak nestalo. 11. března přišla zpráva o zrušení Shromáždění delegátů, které se mělo konat 14. března, zrušena byla veškeré okrsková, oblastní i okresní kola soutěží. Následovala tvrdá opatření vlády v zákazu shromažďování osob a zavírání provozoven. Náš spolek musel na tyto události reagovat. Okamžitě byly zrušeny do odvolání schůze výboru, kroužek mladých hasičů a školení výjezdové jednotky. Zrušena byla i akce Čistá Vysočina plánovaná na březen. Nadále fungovala pouze výjezdová jednotka, i když v nouzovém režimu. Takto utichl život na tři měsíce. Opatření se začala uvolňovat až začátkem června. Obnovili jsme výborové schůze i školení výjezdové jednotky. Dětský  den, plánovaný na začátek června, jsme ale neuskutečnili pro málo času na přípravu a obavy z nedodržení přísných hygienických opatření při tak velkém počtu lidí, kteří se této akce zúčastňují. V červnu proběhla po dlouhé odmlce i okrsková schůze v Bojišti. Kroužek mladých hasičů jsme pro blížící se prázdniny, kdy mají děti volno,nesvolávali. První akci a zároveň poslední akci, kterou jsme v době pandemie uspořádali, bylo Loučení s prázdninami, akce pro děti a naše členy.

V sobotu 5. září se uskutečnilo odložené Shromáždění delegátů SDH.

Koncem září jsme plánovali obnovení Kroužku mladých hasičů. Bohužel zhoršení situace a opatření vlády, nám v tom opět zabránilo. Zrušena byla i prosincová Mikulášská nadílka.

Výroční valná hromada, kterou jsme plánovali též na prosinec, jsme bylinuceni také zrušit. Náhradní termín je pro neustálé prodlužovaní nouzového stavu v nedohlednu. Dnes už je jisté, že bude zrušen Hasičský ples, plánovaný v lednu. A téměř jisté zrušení Masopustu a Dětského karnevalu. Další akce a činnost si nedovolujeme plánovat. Musíme věřit, že to brzy skončí a my se budeme moci vrátit do normálních kolejí.

K 31. 12. 2020 má naše organizace 85 členů. Z toho 55 mužů, 13 žen, 19 dětí.

Starosta SDH Kožlí

Prchal Bohuslav