Maškarní rej 2020

Dne 22. 2 2020 uspořádal náš sbor tradiční Maškarní rej. Průvod po vesnici vycházel v 11.00 od nové hasičské zbrojnice. Do kostýmů se obléklo 18 členů. Celou vesnicí nás doprovázela hudba Vysočina. Průvod skončil v 18.00 hod. V restauraci u Pechů na všechny zúčastněné čekalo občerstvení v podobě výborného guláše.

Večer se konala maškarní zábava. Hrála opět Vysočina. Stylová obsluha letos vystupovala na téma ze života hmyzu. Masek se sešel plný sál. Zábava končila v ranních hodinách. Všichni jsme si užili pěkný den.

Děkujeme všem, kteří se maškary zúčastnili, i všem kteří se na průběhu akce podíleli.

Více fotek ve fotoalbu