Hasičský ples 2020

V sobotu 25. ledna 2020 se uskutečnil v Kulturním domě tradiční Hasičský ples. K tanci hrála skupina E.M.I.L. Tato skupina hraje na našich plesech už 12 let. Myslíme si, že dobrá spolupráce a spokojenost je na obou stranách. O půlnoční přestávce byla losována tombola, ve které jsme měli 86 hodnotných cen. První cena bylo jako každý rok živé sele. Poděkování patří všem sponzorům, kteří nám přispěli svými dary do tomboly. Zábava probíhala až do ranních hodin.

V sobotu 11. ledna obešlo deset členů vesnici a pozvali osobně občany k účasti na plese. Následující sobotu byl proveden úklid sálu.Na závěr ještě dík všem, kteří se podíleli na realizaci celého plesu.

Tímto chceme všem zúčastněným poděkovat za návštěvu a pozvat je na další akce, které naleznete v našem Kalendáři událostí.