Školení výjezdové jednotky – listopad

V sobotu 23. listopadu od 18 hodin proběhla schůze výjezdové jednotky. Během schůze byly přestěhovány zbývající technické prostředky a vybavení ze staré hasičské zbrojnice do nové. Budova staré hasičské zbrojnice bude nadále sloužit obci k uskladnění a parkování techniky na údržbu veřejné zeleně a jiných obecních prostranství. Dále během schůze byla provedena kontrola a údržba osobní ochranné výstroje členů jednotky.