Loučení s prázdninami 2019

V sobotu 1. 9. 2019 pořádal náš sbor v Kulturním domě Kožlí na rozloučení s prázdninami tradiční posezení s opékáním selete. Na dvoře se sešli aktivní členové sboru s rodinami a další přátelé, kteří nám pomáhají s veškerou naší činností. Při této příležitosti byly předány průkazky členů našim Mladým hasičům. Byli pasováni na hasiče a stali se tak řádnými členy našeho sboru. Strávili jsme příjemné odpoledne a dobrá zábava probíhala do pozdních hodin.