Výroční členská schůze 2017

30. prosince 2017 v hostinci u Pechů proběhla Výroční členská schůze.Byla to poslední akce na oslavu 120. výročí založení našeho sboru. Začátek byl od 18 hod a zasedání se zúčastnilo 58 členů a hostů.
Schůzi zahájil starosta pan Prchal Bohuslav. Všechny přivítal a přednesl program jednání. Poté jsme minutou ticha uctili památku zesnulých hasičů v roce 2017.

Byli to:
Pecha Slavomír(1930) – člen od roku 1945
Hrabaň Miroslav(1951) – člen od roku 1986
Urban Josef(1966) – člen od roku 2002
Čest jejich památce

Následovala zpráva velitele p. Husáka o činnosti výjezdové jednotky a spolku SDH za uplynulý rok.
Veškeré informace najdete na našich stránkách. Nato přednesla naše hospodářka p. Cicvárková zprávu o hospodaření. Nakonec vystoupil předseda revizní komise p. Prchal Jan. Seznámil přítomné s výsledky kontroly hospodaření. Zkritizoval některé nedostatky a pochválil družstvo mužů a žáků za dobré výsledky při soutěžích.
Do diskuse, která následovala, se jako každý rok nikdo nepřihlásil. Proto starosta přečetl závěr výroční schůze a schůzi ukončil. Poté velitel rozdal všem přítomným knihu vydanou k výročí založení našeho spolku. Bylo podáno občerstvení a následovala volná zábava.
Po schůzi bylo možno zaplatit členské příspěvky. Kdo nemá zaplaceno, může tak učinit na obecním úřadě nebo
u p. Cicvárkové.