Brigády na domu Beladových

V průběhu roku se uskutečnily dvě brigády na vyklízení domu Beladových. Poprvé 24. června se vyklízel obytný dům a 16. září stodola. Jedna brigáda na vyklízení stodoly se uskutečnila už loni. Všechny věci byly naloženy na kontejnery a vyvezeny. Oba objekty jsou určeny k demolici. Na místě obytného objektu vyroste Hasičský dům s garážemi a zázemím pro hasiče. Stará hasičárna zůstane jako zázemí pro techniku a pracovníky obecního úřadu.