Valná hromada 2016

V sobotu 17. prosince 2016 se uskutečnila v hostinci u Pechů Valná hromada našeho spolku. Začátek byl v 18 hodin. Schůze se zúčastnilo 36 členů a 7 hostů.
Jednání zahájil starosta spolku p. Prchal. Všechny přivítal a nato jsme minutou ticha uctili památku členů zesnulých v roce 2016. Byli to:
p. Pajer Josef – člen od roku 1947
p. Ptáčník Jaroslav – člen od roku 1961
p. Křepelka Oldřich – člen od roku 1961
ČEST JEJICH PAMÁTCE.
Následovala zpráva velitele p. Husáka. Nejprve nás seznámil s činností výjezdové jednotky naší obce.
Jednotka zasahovala v průběhu roku u 8 událostí, ve všech případech šlo o požáry.
V roce 2016 proběhla školení velitelů v Havlíčkově Brodě, strojníků v Havlíčkově Brodě a řidičů ve Světlé nad Sázavou. Školení členů výjezdové jednotky provádí velitelé družstev v obci.
V roce 2016 uskutečnil náš spolek 8 brigád, jednak na údržbě techniky, hasičské zbrojnice, čekárny a vyklízení domu u Beladových, ale i na úklid obce a jejího okolí. Zúčastnil se dvou soutěží. Uspořádal šest kulturních akcí, z toho tři pro děti. Podrobnosti a foto z těchto akcí najdete na našich stránkách.
Druhým bodem byla zpráva hospodářky p. Cicvárkové, která nám podrobně přednesla hospodaření s finančními prostředky spolku za rok 2016. U ní bylo možné po skončení schůze zaplatit členské příspěvky. Kdo tak neučinil, měl by zaplatit do konce měsíce ledna 2016 u p. Cicvárkové nebo na obecním úřadě.
Třetím bodem byla zpráva revizní komise, kterou přednesl její předseda p. Prchal Jan. Komise provedla kontrolu finančního hospodaření, kde neshledala žádné závady. Předseda také pochválil soutěžní družstvo za reprezentaci obce.
Po krátké diskuzi předseda p. Prchal přednesl návrh usnesení. Po sválení tohoto návrhu schůzi ukončil.