Pohádkový les 2016

Dne 4. 6. 2016 uspořádal náš spolek tradiční Dětský den, který se konal na hřišti v Kožlí. Den začal ve 13 hodin pohádkovým lesem Březina. Zde čekalo na děti 10 stanovišť, kde plnily různé úkoly a za splnění dostávaly razítka a drobné odměny. Na hřišti předstoupily před pana krále a královnu, kteří jim kartičky zkontrolovali a obdarovali je upomínkovým diplomem. Poté obdržely pití a buřt na opékání. Mezitím probíhaly soutěže i na hřišti: střelba z luku a vzduchovky, stříkání na terče, závody na chůdách, házení kroužků. K vidění byly i ukázky leteckých modelářů, profesionálních a dobrovolných hasičů z Ledče a Kožlí. Bylo se možné svézti i koňským spřežením. K závěru dne provedli dobrovolní hasiči z Kožlí ukázku hašení hořícího domu.
Občerstvení a hudba byly zajištěny. A letos vyšlo i počasí. Tak co si víc přát, snad jen to, aby to tak dopadlo i příští rok, kdy se uskuteční již 10. ročník koželského Pohádkového lesa.
Na závěr chceme poděkovat všem, kteří se na Dětském dnu podíleli a svým volným časem a mnohdy i svými financemi přispěli k průběhu celé akce.
Těšíme se za rok na shledanou.

Více fotek ve fotoalbu