Požár pole ve Bělé

Dne 7. 8. 2015 v 11.20 hod byl vyhlášen poplach na požár obilního pole v obci Bělá. Jednotka vyjela v počtu 1+7. Při události zasahovali profesionální hasiči z Ledče nad Sázavou, dobrovolní hasiči z Kožlí, Ledče nad Sázavou, Číhoště, Jedlé, Bělé a Kozlova. Do akce byly nasazeny také 2 fekální vozy a 4 traktory s pluhy. Požár zasáhl 7 hektarů pole s ječmenem ale i část lesa. Naše jednotka dostala úkol hašení části úseku lesa. Za pomoci jednoho proudu C a lopat se nám podařilo dostat úsek pod kontrolu.
U rybníka v obci Bělá bylo zřízeno stanoviště na čerpání vody pomocí PS12. Asi po dvou hodinách byla naše jednotka poslána zpět na základnu pro případ další události. Dohašování ohně ale probíhalo až do 21. hod. Škoda byla vyčíslena na 350 000 Kč. Uchráněn byl majetek za 2 miliony Kč. Požár zapříčinil kámen, který vnikl do žacího stroje.