Valná hromada 2013

V sobotu 28. prosince 2013 v 18 hodin se uskutečnila v hostinci u Pechů výroční schůze našeho spolku.
Jednání zahájil starosta spolku pan Bohuslav Prchal st. Všechny přivítal a minutou ticha jsme uctili památku zesnulého člena pana Kosprda. Po zahájení následovala obšírná zpráva našeho velitele pana Husáka o činnosti našeho sboru za rok 2013 a výhled plánovaných akcí na rok 2014, po ní finanční zpráva pokladní paní Cicvárkové.
V diskusi vystoupil p. Prchal, přednesl situaci s placením členských příspěvků. Velitel pan Husák jako starosta obce hovořil o těžké situaci udržení spolků na vesnicích. Reagoval na zrušení organizací Českého svazu žen v Bohumilicích a Červeného kříže v Kožlí. Do diskuse se přihlásil také pan Makovec Karel se svým kritickým příspěvkem ohledně půjčování masek čertů mladým hasičům. Stanovisko k tomuto názoru zaujme výbor na svém lednovém zasedání.
Schůze se zúčastnilo 48 členů a 9 hostů. V průběhu jednání bylo možno zaplatit členské příspěvky. Kdo tak neučinil nebo se schůze nezúčastnil, měl by zaplatit členský příspěvek do konce měsíce ledna u p. Cicvárkové nebo na obecním úřadě. Příspěvek činí 150 Kč.
Ve 20 hodin pan starosta sboru všem popřál do nového roku 2014 a schůzi ukončil.
Poté bylo podáno občerstvení v podobě dobrého guláše a kávy z kuchyně majitelů restaurace rodiny Pechových. Za vzornou obsluhu jim děkujeme.