Vzpomínka na dlouholetého člena

V sobotu 21. prosince 2013 se jednotka SDH Kožlí naposledy rozloučila s naším dlouholetým, činným členem panem Františkem Kosprdem.


Pan Kosprd byl členem spolku od roku 1945, člen výboru od roku 1945 do roku 1970. Zde zastával nějaký čas funkci pokladníka. Od roku 1970 do roku 1991 byl členem revizní komise. Od roku 1956 do roku 1967 vykonával funkci strojníka v zásahovém družstvu. Pan Kosprd se pravidelně zúčastňoval výročních schůzí i některých našich akcí. I když již nemohl pomáhat, měl zájem o činnost spolku i o dění okolo hasičů všeobecně. Zemřel ve věku 85 let.
Čest jeho památce.