Brigáda – úklid sálu

V pondělí 18. února byla sundána výzdoba a proběhl úklid sálu. Této činnosti se bohužel moc členů nezúčastnilo. Tím skončila šňůra zimních akcí. Chci všem, kteří se na této činnosti jakkoliv podíleli, jménem výboru SDH poděkovat. Nebudu tyto lidi jmenovat z obavy, abych na někoho nezapomněl. Nejlepší obrázek o brigádě si uděláte z fotografií ve fotoalbu.
První úterý v březnu se uskutečnila schůze výboru, kde byla zhodnocena zimní činnost a plánovaly se další akce pro letní období.