Dětský den 2012

Dne 2. 5. 2012 jsme pořádali tradiční Dětský den na hřišti v Kožlí s Pohádkovým lesem. Z časových důvodů jsme vypustili z této akce tradiční Srandamač v netradičním požárním útoku o putovní pohár starosty obce. Příznivci této soutěže nemusí zoufat, protože akce proběhne v měsíci září. Dětský den začal Pohádkovým lesem, kde děti procházely jednotlivými stanovišti a plnily různé úkoly, za které dostávaly odměny a razítka na kartičky. Do lesa vešly pohádkovou branou, kterou střežili rytíři a bílá paní, odtud zavítaly k Červené karkulce, prošly přes Šmoulí vesnici k Rumcajsovi a Mance. Potom se vydaly přes bažinu, kde byl Shrek a Fiona, pokračovaly kolem strašlivého draka na cestu, kde potkaly Dlouhého, Širokého a Bystrozrakého. Musely vysvobodit Šípkovou Růženku, stavily se u pařezové chaloupky, kde byl Křemílek a Vochomůrka, zavítaly do Perníkové chaloupky a dostaly perník od ježibaby. Nakonec musely předstoupit před krále a královnu, kteří jim spočítali razítka. Každý, kdo absolvoval všechna stanoviště, dostal diplom a poukaz na buřta a limonádu. Buřta si potom děti mohly opéci na ohni. Letos prošlo lesem 110 dětí. Nezávisle na Pohádkovém lese probíhaly soutěže i na hřišti: závody v pytli a na hnátolamech, přetahování lanem, jízda zručnosti, kopání míče na cíl a střelba ze vzduchovky. Za tyto soutěže děti dostávaly žetony, které potom vyměňovaly za hod kruhem o ceny. Probíhala i výstava hasičské techniky a náčiní. Po dnech, kdy pršelo, v sobotu vyšlo i počasí. Jako pořadatelé jsme byli spokojeni. Zda byli spokojeni i děti a rodiče, necháme na nich. Letos jsme byli nuceni přistoupit i k velmi nepopulárnímu kroku. Jelikož dětí, které se účastní této akce, každým rokem přibývá a v době krize se nám nedaří získat sponzorské dary, museli jsme zavést vstupné. Dlouho jsme se dohadovali, jak to provést co nejšetrněji. Nakonec jsme se dohodli na vstupném 50 Kč za účastnickou kartu do Pohádkového lesa. Soutěže na hřišti byly zdarma. Bylo spočítáno, aby každé dítě, které projde všemi stanovišti, dostalo odměny nejméně za 50 Kč. Balíčky na Mikulášskou nadílku a Dětský karneval budeme nadále sponzorovat z pokladny hasičů. Doufáme, že toto opatření každý pochopí.

Jen tak pro zajímavost: Do pohádkového lesa se obléklo 29 účinkujících. Soutěže a ukázky techniky na hřišti obsluhovalo 16 hasičů. O občerstvení a zásobování se staralo dalších 9 lidí. Celkem akci zajišťovalo 54 hasičů i nehasičů. Přípravy začaly již začátkem měsíce dubna. Za veškerou odvedenou práci všem patří poděkování.

Více fotek ve fotoalbu