Pálení klestí – ohlašování pálení

 V nadcházejícím jarním období, kdy se často pálí klestí či starý shrabaný biologický odpad při jarním úklidu zahrad, je dobré tuto skutečnost při pálení většího množství oznámit Hasičskému zachrannému sboru kraje Vysočina prostřednictvím vyplnění internetového formuláře ZDE! , nebo telefonicky na čísle 950 270 102. Zamezí se tak zbytečným výjezdům hasičů, není-li jejich pomoci na místě opravdu zapotřebí. Pokud se pálení vymkne kontrole, okamžitě kontaktujte hasiče prostřednictvím tísňových linek 150 nebo 112. Vypalování porostu (též také zvané: plošné vypalování porostu) je zákonem zakázáno – jedná se především o podpálení suchého porostu (uschlé trávy) na loukách, v zahrádkách, v příkopech podél cest apod.Za takovéto počínání hrozí pokuta až do výše 25.000 Kč.