Hasičský ples 2012

21. ledna 2012 se konal tradiční Hasičský ples. Přípravy probíhaly již 3 týdny před plesem. Výzdoba a úklid sálu, shánění tomboly, tisk a  roznášení pozvánek a plakátů, to všechno zaměstnávalo organizátory předem.

Samotný ples se konal v kulturním domě. Jako každý rok hrála hudební skupina E.M.I.L. I když nepřišlo tolik lidí jako vloni, nálada v sále byla výborná. Končilo se v ranních hodinách. Chtěli bychom poděkovat všem pořadatelům, obsluze i těm kdo přiložili ruce k dílu při přípravě a úklidu sálu.

Dík patří také kapele za její skvělý výkon. Protože se nám jejich vystoupení moc líbilo, byl domluven ples na rok 2013. Bude se konat 26. ledna 2013

Foto ve Fotoalbu