Podzimní brigády

23. září se uskutečnila brigáda, při které byla poplachová siréna po opravě vyzdvižena na střechu hasičské zbrojnice. Siréna opět plní svůj účel.

1. října se konala brigáda na údržbu a přechod techniky na zimní období. Veškerá technika byla vyzkoušena a seřízena. Byly doplněny provozní kapaliny. Zkontrolována byla též veškerá výstroj.

8. října se hasiči opět sešli a provedli úklid půdních prostor hasičské zbrojnice. Za poslední roky se zde nahromadilo spousta nepotřebného materiálu, který byl vynošen, roztříděn a zlikvidován ve sběrných surovinách.

Další brigáda je naplánovaná na pátek 9. prosince od 16. hod. Po dohodě s podnikem Zemko bude cisterna přistavena na údržbářskou stanici, kde budou provedeny drobné opravy a příprava auta na technickou kontrolu, na kterou dojede p. Čermák v příštím týdnu.

V současné době probíhá též rekonstrukce sociálního zařízení v naší hasičárně. Již dávno přestalo vyhovovat jak hygienickým tak provozním podmínkám.