Valná hromada 2010

Dne 18. prosince 2010 se uskutečnila Výroční valná hromada. Schůze se zúčastnilo 50 členů a 8 hostů. Mezi hosty byl za profesionální hasiče a okrsek č. 17 jeho velitel p. Václav Pokorný, kronikářka p. Zdena Vojířová. Všechny přítomné přivítal starosta spolku p. Bohuslav Prchal st., seznámil je s programem a celou schůzi následně řídil. Jako první vystoupil se svou zprávou velitel p. Václav Husák. Seznámil členy s veškerou činností za uplynulý rok a nastínil plánované akce na rok příští. Po něm následovala zpráva finanční. Náš pokladník p. Svoboda se ale bohužel ze schůze omluvil, proto jím zpracované podklady přečetl p. Prchal. Dozvěděli jsme se že, na našem účtu je přes 130 tisíc Kč.

Po obou zprávách bylo zařazeno v programu slavnostní předávání medailí. Tento akt provedli oba velitelé p. Husák a p. Pokorný.

Medaili Za příkladnou práci obdrželi:

Musil Josef ,  Kožlí 14-    hasič

Vojíř Karel st., Kožlí 187- člen výboru

Hurt Jaroslav st., Kožlí 162- hasič

Pajer Miroslav st., Kožlí 43-   hasič

Medaili Za zásluhy obdrželi:

Pecha Slavomír, Kožlí 79-  hasič     Medaile byla předána při osobním životním jubileu.

Kosprd František , Kožlí 4-  hasič

Svoboda Jaroslav,  Ledeč nad Sázavou- pokladník,člen výboru

Musil Jaroslav, Kožlí 100 –  člen revizní komise

Brzoň Bohumil,  Kožlí 55 –  hasič

Prchal Bohuslav st.,  Kožlí 12- starosta spolku

Všem oceněným gratulujeme. Těm, kdo se schůze nezúčastnili, bude medaile předána při nejbližší  příležitosti

Druhým slavnostním bodem schůze bylo předání nového hasičského praporu. Starosta obce jej předal  do rukou starosty spolku  jako dík obecního úřadu za činnost spolku pro obec. Prapor bude prezentován veřejnosti při některé slavnostní příležitosti.

Při diskusi vystoupil p. Pokorný s některými záležitostmi ohledně spolupráce profesionálních a dobrovolných hasičů. Po něm p. Prchal st. seznámil členy se situací při placení příspěvků. Vysvětlil, proč museli být příspěvky zvýšeny a zveřejnil jména neplatičů.Dále se diskuse jako každý rok nikdo nezúčastnil. Proto pan starosta asi ve 20 hodin popřál všem do nového roku a schůzi ukončil. Následovalo občerstvení v podobě guláše a kávy, kterou připravila rodina hospodského p. Pechy. Chceme jim touto cestou poděkovat.

Po celu dobu schůze vybírala p. Cicvárková členské příspěvky. Kdo nezaplatil na schůzi, může tak učinit do konce měsíce ledna na obecním úřadě.