Technická pomoc

Dne 7. 8. 2010 v 10:43 byl vyhlášen jednotce poplach na čerpání vody v Ledči nad Sázavou, Podolí. Jednalo se o firmu Sudex. Z polí tam steklo asi 60cm vody.Jednotka vyjela v počtu 1+8.Na zásah byl připojen i podvozek s PS-12.Po příjezdu na místo, kde již zasahovali profesionální i dobrovolní hasiči z Ledče, bylo zjištěno, že je zatopeno část nádvoří a jedna výrobní hala. Kolegové z Ledče již prováděli odčerpávání vody, která začala odtékat i kanály. Po dohodě bylo domluveno, že naší jednotky již není na místě zapotřebí. Vydali jsme se tedy po proudu Sázavy zkontrolovat stav vody v katastru naší obce. Nejvíce obav bylo ze situace v obci Sechov, kde poslední déšť napáchal škody. Stav zde byl dobrý a ani v Podhradí nenapáchala voda větší škody. Horší to bylo v okolí Bohumilic, zde se valila voda od obce Přemelovsko v celé šířce louky. V rybníce Mezný přetékala hráz o 50cm a voda se valila dál do řeky. Jelikož nehrozilo protržení hráze a voda se řítila neobydlenou částí, vrátila se promočená jednotka na základnu. Bohužel ne nadlouho.

Téhož dne ve 13.00 na žádost starosty obce vyjela jednotka do deště znova. Tentokrát ohrožovala povrchová voda obecní studně. Dva mohutné potoky, které se valili lesem, se spojili v jeden a namířily si to vedle pozemku, kde jsou studně. Hrozilo jejich znečištění. Hasiči proto začali mezi stromy a kořeny ručně kopat výkop, který měl vodu odklonit z její trasy. Po značném úsilí se to povedlo. Výkop nebyl ale dost hluboký, proto obci pomohla firma UNIMONT, která poskytla malý bagr, který se dostal mezi stromy a výkop prohloubil. Jednotka se vrátila na základnu v 18.00 hod opět promočená až na kůži. Čas na nějaký velký odpočinek ale nebyl.

Vzhledem k vážnosti situace na řece Sázavě se dalo čekat, že může být jednotka každým okamžikem povolána k zásahu potřetí. Katastrofický scénář se naštěstí nenaplnil, voda začala opadávat. K ránu přestalo dokonce pršet. Všichni si oddechli a mohli jít konečně slavit tradiční pouť.