Masopustní průvod

Dne 13. února 2010 se opět po roce uskutečnil tradiční Masopustní průvod masek. Průvod vyrazil v 11 hodin od hasičské zbrojnice. Letos bylo k vidění 17 masek. Masky doprovázela kapela Hosky. Stejně jako minulý rok byla sněhová nadílka vydatná, a tak o legraci nebyla opět nouze. Průvod masek vsí skončil přibližně v 18 hodin, pak byl maskám a muzikantům objednán vynikající guláš v restauraci u Pechů.

Od 20 hodin probíhala v kulturním domě Masopustní zábava. K tanci hrála hudební skupina Vysočina. K muzice přišlo také poměrně dost masek. Nechyběla opět ani vtipně oblečená obsluha pod vedením p. Karla alias kuchaře Babici. Byla zde výborná atmosféra a tančilo se až do ranních hodin.