Valná hromada

Dne 19. prosince 2009 se uskutečnila Výroční valná hromada.Schůze se zúčastnilo 48 členů a 6 hostů. Letos nás poctil svou návštěvou i ředitel územního odboru Havlíčkův Brod HZS kraje Vysočina plk. Jaroslav Nácovský a za profesionální hasiče z Ledče nad Sázavou p. Václav Pokorný. Zúčastnila se i kronikářka paní Zdena Vojířová.

Všechny zúčastněné přivítal starosta spolku p. Bohuslav Prchal st., seznámil je s programem a celou schůzi následně řídil. Následoval projev velitele p. Václava Husáka, který nás seznámil s veškerou činností za uplynulý rok a nastínil plánované akce na rok příští. Při důkladné zprávě pokladníka p. Jaroslava Svobody jsme se s radostí dozvěděli, že letos na našem účtu přibylo 40 000 Kč. Pan plk. Jaroslav Nácovský nás informoval o situaci dobrovolných i profesionálních hasičů v rámci okresu a kraje.

Při diskuzi bohužel jako vždy nikdo nediskutoval. Letos jsme přijali do svých řad čtyři nové členy: Makovce Pavla, Makovce Karla, Josefa a Tomáše Umlaufa. Na závěr proběhly volby. Výbor byl navržen ve stejném složení. Na vlastní žádost odešel p. Pavel Brzoň. Místo něj byl navržen p. Milan Šafařík. Výbor byl v tomto složení jednohlasně schválen. Do revizní komise schůze zvolila p. Jaroslava Musila a p. Pavla Kluha.

Asi ve 20 hodin p. starosta Prchal valnou hromadu ukončil.

V průběhu schůze vybírali p. Vojíř a p. Křepelka členské příspěvky. Valná hromada se konala tradičně, jako už po mnoho desetiletí, v hostinci u Pechů. Zde nás pohostila výborným gulášem a ochotně obsloužila rodina Pechova. Chceme jim touto cestou poděkovat.